Æsopa fábela

Æsopa fábela julevsámegiellaj.

Oasse Æsopa fábelis julevsámegiellaj. Girjen lij 32 fábela, duola dagu Skirri ja riebij, Gássa gut gållemånijt biejaj, Aktavuohta gievrran dahká. Girjje hiehpá sihke mánájda, nuorrajda ja ållessjattugijda.

Girjje aj gávnnu nuorttasámegiellaj ja oarjjelsámegiellaj.