Her bor mitt folk

Gåvvåsubtsas oabme Lyngenis.

Bájkkegirjje Lyngenis. Kultuvrrahiståvrålasj gåvvågirjje gånnå subtsastuvvá histåvrrå birra sihke gånågisá ja stuorravuohtaájges ja barggoiellemis, ja aj hæjosvuohta, rahtjam ja åhtålibme birra. Girjje la sámij ja bájke årro birra, viessomdille ja åssko. Girjen li ållo oabme gåvå.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.