Eatnigiella Fáddágirji 2

Girjje ”Báikenamat” vuoset bájkenamájt Sámeednamin.

Girjje bájkkenamájn ja åhtsåmbágoj sámegielas vuonadárogiellaj, svierikdárogiellaj, suomagiellaj ja ruossjagiellaj. Girjje hiehpá åhpadibmáj jali åhtsåmbáhkogirjjen sáme bájkkenamájda. Nammakonsulenta-dievnastus sáme ja suoma bájkkenamájda le dåhkkidam bájkkenamáj tjállemvuogev. Girjen le nágin barggodáhkamusá.

Girjje aj gávnnu digitálagirjjen Nasjonálgirjjevuorkán.