Čomisteaddjit

Dramabok på nordsamisk.

For fagfolk er boka et teaterstykke. I skolen kan boka brukes som et læremiddel om samisk mytologi, språk og samisk skjønnlitteratur.

Denne fortellingen tar for seg tidligere samisk liv og den beskriver mytologiens basis om hvordan f.eks. villreinjakt gikk over til tamreindrift.