Jovsset - Jesus / Movsses - Jesus

Lærerveiledningsbok for 3. og 4. klasse.

Denne boken er skrevet for læreren, og skal med opplysninger og veiledning forenkle undervisningsplanleggingen. Boka er knyttet opp mot elevbøkene Jovsset - Jesus og Movsses – Jesus.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.