Nordsamisk minigrammatikk

Grammatikkbok for elever fra ungdomsskolen opp til høgskolenivå.

I boka lærer man bl.a. mere om verb, nomen, ordavledninger og stadieveksling og har forklaringer på norsk. 

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.