Sálbmagirji

I boka er det 360 salmer.

I boka kan man også lese kollekter, epistler, evangelier, Kristi lidelseshistorie og bønner.

Boka finnes som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider