Sameblod

Svensk film om samer og rasisme.

Film om hvordan samene på 1930-tallet ble utsatt for rasisme og resebiologiske undersøkelser. Filmen tar utgangspunkt i unge samers skolegang på svensk skole og hvordan de opplevde livet på skolen og hvilke valg de tok senere i livet.