Gággi 7 - Bargogirji

Gággi er en læremiddelverk for elever i grunnskolen som leser samisk som 2. språk, samisk 2 eller 3.

Gággi  er et læreverk for samisk som andrespråk, samisk 2 og samisk 3 for barnetrinnet. Det er utarbeidet egen ressursside for dette faget: www.572.davvi.no. Dette læremiddelet, sammen med Gággi 6, dekker kompetansemålene etter nivå 3b i samisk 2, og nivå 2b i samisk 3. Komponenten består av  ulike øvelser til temaene i Gággi 7 elevbok.