Gággi 7

Gággi er en læremiddelverk for elever i grunnskolen som leser samisk som 2. språk, samisk 2 eller 3.

Gággi  er et læreverk for nordsamisk som andrespråk, samisk 2 og samisk 3 for barnetrinnet. Gággi 7 er den sjuende komponenten i verket. Gággi 7 lærebok er delt etter kapitler. Hvert kapittel har et tema og starter med målsetting, ord og setninger som det skal øves på. På slutten av kapittelet er det en kulturdel. Til læreboka fins det arbeidsbok, Gággi 7 Bargogirji, og nettressurs.