Duodji, kunst og kultur

Kompetansepakker.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har laget opp mot 20 ulike kompetansepakker for barnehager og skoler.

De kan f.eks brukes i sammenheng med samenes nasjonaldag 6. februar.