Mujtá gus - Husker du

Bildeordbok med ordliste.

Lulesamisk-norsk bildeordbok med termer fra småbrukernes, sjø- og innlandsfiskernes tradisjonelle livsmiljø og fra reindrifta. Boka er ment for folk som har mistet språket sitt, men passer også som et godt supplement for de som vil lære seg samisk språk, og kan gjennom bilder bli kjent med samisk kultur og tidligere levemåte.

Boka finnes også på nord- og sørsamisk.