Stoahkan ja gulahallan

Lek og kommunikasjon i de første utviklingsår - på nordsamisk.

Håndboka og observasjonskjema for å kartlegge og stimulere nøkkelferdigheter for utvikling av lek, kommunikasjon go språk i barnets første leveår. Boka passer for barnehagepersonell, spesialpedagoger og foreldre, og omhandler småbarnspedagogikk, barnepsykologi, utviklingspsykologi, språkutvikling, kommunikasjon, lek, småbarnsobservasjoner og arbeid med funksjonshemmede barn.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)