Mun gulahalan 3, Álkes grammatihkka - Teakstagirji

Iréne Johanssons program for språkutvikling. "Karlstadmodellens" tredje del.

Mun gulahalan 3 er tredje del av Irene Johanssons program om språkutvikling - Karstadmodellen. Til denne hører også en billedbok. I denne boken forklares hvordan man stimulerer språkutvikling gjennom lek, spill og bøker. Andre bøker i samme serie er: 

Mun gulahalan 1

Mun gulahalan 2, Sátnedássi - Teakstagirji

Mun gulahalan 2, Sátnedássi - Govvagirji

Mun gulahalan 3, Álkes grammatihkka - Govvagirji

Mun gulahalan 5, Lohkan ja čállinproseassa - Teakstagirji

Mun gulahalan 5, Lohkan ja čállinproseassa - Govvagirji

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)