Márkku sánit

Emneordbok som inneholder ord og uttrykk fra muntlig tale i markesamisk område.

Ordboka inneholder samiske ord som er oversatt til norsk. Ordboka er delt inn i forskjellige temaer.