Forurensing

2 programmer om forurensing og hvordan dette påvirker mennesker og naturen.

  1. Programmet handler om naturforurensning i Norge og i Russland. I Varanger er beitene ødelagt og dyrene må fores. På kolahalvøya er elver og vann veldig forurenset og skogen holder på å dø.
  2. Programmet handler om folkets kamp mot atomspregningene i Russland. I Novaja Zemlja er gjennomsnitlig levealder for menn 45 år. Mange barn dør alt i mors liv. Sykdommer og frykt øker.