Baarhkoekrovhte

Bark kokes i en kjele over et bål.