De tror på ånder

Davvome jïh davvojh. 

Dåaktere Øyvind Vandbakk, Bæreumistie, guhkiem dåakterinie barkeme Guovdageaidnusne. Åabpetjeguaktah, Sara Tornensis Bongo jïh Inga Tornensis Hornes, davvoje nyjsenæjjah.