Mån lav håjen

En bok om hvordan det er å være lei seg.

Denne boka prøver å beskrive følelsen barn får ved å være lei seg og hva det kan skyldes. Bildene i boka illustrerer hendelser og reaksjoner på en bra måte. Bakers i boka finnes det en foreldre-/lærerveiledning om emnet.

Boka finnes også på nord- og sørsamisk.