Gassko sjievnnjis ijá

En lettlest bok om 10 hemmelige agenter.

Boka passer i begynneropplæringen og for elever med spesielle behov. Boka finnes også på nordsamisk, sørsamisk og norsk.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)