Manne billem

Barnebok om det å være redd.

Manne billem er en barnebok med foreldre-/ lærerveiledning. Boka tar for seg følelsen av angst og redsel, hva barna blir redde av, og hva som kan hjelpe når barnet er redd. En bok med illustrerende bilder for hver hendelse. Boka finnes også på: