Orre tjielhke

Lettlest barnebok på sørsamisk.

Boka handler om Guri og den nye kjelken. Boka kan brukes i spesialundervisning, og er velegnet til bruk i opplæring av samisk på grunnskolen.

Boka finnes også på nordsamisk og lulesamisk og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)