Analyser lulesamisk

Et program som analyserer lulesamiske ord og tekster.

Programmet analyserer ord og setninger på nettet. Du kan skrive inn en tekst, og programmet vil analysere den for deg. Hvis du velger "Atte buot analysaid" - gi alle analyser, da vil programmet gi alle mulige analyser av teksten, men hvis du velger "Disambiguere", så vil programmet gi deg kun den analysen som synes å passe setningen. I det lulesamiske analyseprogrammet finnes nesten 20000 ordformer.