Buojddedågge, Buojddedågge!

Fortellinger som eldre samer fra Tysfjord har fortalt.

Små fortellinger fra gamle dager er samlet i denne boka.

Illustrert av Lilian Urheim.