Buehkieh Bunhkie

Barnebok om de tre bukkene bruse på sørsamisk.

Det klassiske eventyret om Bukkene Bruse i litt nyere drakt. Denne boken har er en søt og leken utgave med bilder av den svenske illustratøren og barnebokforfatteren Catarina Kruusval. Barna kan lære om minst, mellomst og størst, og trollet er akkurat passe hårete skummelt. Helen Blind Bransfjell har oversatt boken til sørsamisk.