Guvvieh - baakoeh

Sørsamisk bildeordliste med 953 ord med tilhørende bilde.

Bilder av fugler med tilhørende navn.

Dette er en bildeordliste med en rekke grunnbegreper og begreper som man bruker i dagligtalen, så som kroppen, familien, klær, matvarer, dyr, fugler, naturen, årstider, farger, ting i hjemmet, ting på skolen,flagg, kjøretøy og andre ting vi bruker benevnelser på i dagligtalen.