Atrata

Barnebok på lulesamisk og norsk.

Boka handler om en snegle-etende åtselbille, Atrata. Han er liten av vekst, halter og har underbitt. Han blir ofte mobbet av andre åtselbiller. Det arrangeres et kostyme-ball og der skal den billen med det fineste kostymet kåres til sommer-prins eller sommer-prinsesse. Boka er på lulesamisk og norsk. Den finnes også på nordsamisk/norsk og sørsamisk/norsk.