Tjïjhtje tjaebpies 2

Læremiddel utviklet for barnehage for å fremme språket og øke ordforrådet.

Læremiddele består av kort som omhandler alfabetet og matematikk, pakket i en eske. Kortene kan brukes i arbeid med kommunikasjon, språk og tekst.

I Tjïjhtje tjaebpies serien finnes også Tjïjhtje tjaebpies 1 som inneholder sang, ordtak, rim og regler og Tjïjhtje tjaebpies 3 som inneholder kalender med kalenderbegreper (dager, måneder, vær og årstider). I tillegg finnes en CD og et veiledningshefte.