Tjïjhtje tjaebpies 1

Læremiddel for barnehage som er utviklet for å fremme språket og øke ordforrådet.

Læremiddelet består av 10 sangkort, 10 kort med ordtak og 10 kort med rim og regler, pakket i en eske. Kortene kan brukes i arbeid med kommunikasjon, språk og tekst.

I Tjïjhtje tjabpies serien finnes også "Tjïjhtje tjabpies 2" som inneholder alfabetet og matematikkbegreper. "Tjïjhtje tjabpies 3" som inneholder kalender med kalenderbegreper (dager, måneder, vær og årstider). I tillegg finnes en CD og et veiledningshefte.