Lávllu juoigga čáli

CD med sanger, joiker og dikt delt i fire temaer; natur, samhørighet, kjærlighet og fred.

CD produsert til boken med samme navn. Produktet er tiltenkt elever med samisk som første- og andrespråk på mellomtrinnet i grunnskolen.