Veileder for barnehager med samiske barn

Kunnskap tynger ikke.

Sametinget har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utgitt en veileder som skal være til hjelp for barnehager med samiske barn.