SIM - sámegiela impressiiva morfologalaš teasta

Test av barns språkforståelse.

Bok med bilder og spørsmål til barnet. Et verktøy for testing av barnets morfologiske språkforståelse. Parallell tekst på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.