- selve livet kalder os til kamp og vi kommer - vi kommer straks!

1919-1999 Til 80-års markering av den første samiske riksorganisasjonen i Norge.

De norske samenes politiske historie på 1900-tallet. I boka er det samlet tekster som samiske forfattere har skrevet, om samenes politiske kamp.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.