Šattut Sámis

140 av de mest vanligste plantene i Sameland.

En bok hvor man blir med ut i naturen og får vite mer om ulike planter. Lær plantenes nordsamiske, norske, finske, svenske og det latinske navnet.

Les 1. utgaven (1992) som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.