Insekter

Oppslagsbok om insekter i Sápmi, på 5 språk.

Det finnes insekter av mange slag. I Sápmi finnes det også mange slag. I denne boken er det valgt en liten del av insektene som finnes, og selvfølgelig insektsortene som finnes spesielt i Sápmi. Det interessante er også det at i Sápmi finnes det insekter som bare finnes i Sápmi.