Samisk-Norsk-Samisk Ordbok

Ordbok for elever med samisk som andre- eller fremmedspråk.

I ordboka er det ca. 14 500 oppslagsord (ca.7500 samiske og 7000 norske). Formålet har vært å utgi en ordbok med de fleste ordene elevene i grunnskolen har bruk for. Oppslagsordene er ordnet alfabetisk og er skrevet med fet skrift.