Sámi resursa geavaheapmi

Hvordan fastboende samer bruker og forvalter lokale ressurser.

Boka tar for seg sentral kunnskap og informasjon om tradisjonelt arbeid som er knyttet til nærmiljøet. Boka omhandler nåtidens naturforvaltning og -vern, naturens biologiske mangfold og økosystemer.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.