Sámi dáidda- ja kulturhistorjá

Et innblikk i den særegne kulturarv samer av i dag forvalter.

Boka tar for seg samisk mytologi, samiske bosetningsområder og byggemåter, samiske klesskikker og joiketradisjoner, samisk kunst og kunsthåndverk, urbefolkninger og deres kunst og samisk organisasjonsarbeid.

Norsk versjon: Samisk kunst- og kulturhistorie