Samene - et arktisk urfolk

En oversikt over samisk historie, kultur og samfunn.

Boka er et hjelpemiddel for alle som ønsker kunnskaper og sentrale samiske kulturelementer, samisk historie og samtid. 2. utgave.