Sáiva Áddja

Lettlest bok for barn.

En lettlest barnebok på nordsamisk. Passer som lesebok for elever i barneskolen og barnehagen. En fortelling om hvordan samer berget seg før i tiden. En spennende og merkelig historie med mange uttrykk som var vanligere før i tiden.