Állat

Barnebok med flere fortellinger.

Nordsamisk barnebok med bilder. Boka har i alt ni kapitler med forskjellige fortellinger om barnas verden. Fortellingene er uavhengig av hverandre, slik at de kan leses hver for seg. Denne bildeboka er illustrert av Berit Marit Hætta.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.