Reindrift før og nå

Fra villreinjakt til tamreindrift -reindriftens eldste historie.

Boka tar for seg trekk av reindriftens historie. Emnene i boka berører også kulturkunnskap og økonomi. Boka er laget for undervisning på videregående skole. 

Boka finnes også på nordsamisk.