Rádjajohtin

En roman om grenseferdsel i nord.

En roman om hendelser fra den tid det var vanlig at samer var veivisere og sjåfører for mektige herrer som skulle inspisere grensen i Tanadalen. I løpet av de 18 milene som skulle inspiseres, nådde samene å oppleve mye rart og sånt blir det historier av. Hans Aslak Guttorm har skrevet ned en del av de fortellingene som gikk igjen da han var en yngre mann.