Prekariáhta lávlla

Prekariáhta lávlla (Prekariatsang) er Sigbjørn Skådens andre diktsamling.

Boka er delt opp i tre deler, en for hver av de to hovedpersonene og en del de har sammen. Til sammen former diktene i glimt konturene av to liv. Boka har mange referanser til postpunkbevegelsen, en kraftfull musikkbevegelse som på 70- og 80-tallet oppsto som en reaksjon på den store arbeidsløsheta og de sosiokulturelle forandringene Nord-England hadde blitt tvunget igjennom etter 2. verdenskrig.

Boka er også utgitt som lydbok (CD).