Oktavuohta?

Lærebok for konfirmasjonsundervisningen.

Temaer i boken:

  1. Du, konfirmasjonsskole elev
  2. Kirken og menigheten
  3. Gudstjeneste
  4. Gud
  5. Jesus
  6. Den hellige ånd
  7. Det dagelige liv
  8. Evige liv
  9. Leksikon