Oahpa rehkenastit 3 - Suokkardangihpa

Matematikk på nordsamisk for 3. klasse.

Denne matematikkboka skal brukes sammen med Oahpa rehkenastit 3, Čakča-boken. Den skal fremme elevens matematiske tenkning og numeralsk og visuell vurderingsevne. Oppgavene der elevene skal arbeide med rom, to- og tredimensjonelle tegninger, dele opp og tegne tegninger skal bidra til forståelse av geometri.  Her er også oppgaver der eleven skal sette inn riktige tall og symboler, finne like verdier, dele penger og andre mengder likt, måle veistrekninger og andre regneoppgaver. Ordliste på nordsamisk, finsk og norsk bakerst i boka.