Oahpa rehkenastit 1 - Čakčaoassi

Matematikkbok for første klasse.

Nordsamisk matematikkbok for første klasse. Boka har forskjellige oppgaver der elevene skal telle, legge til og trekke fra. De fleste oppgavene er basert på tegninger og figurer. Bakerst i boka er det ordliste på nordsamisk, finsk og norsk. Til denne boka hører det også til en annen oppgavebok, Suokkardangihpa 1.