Norsk-samisk skoleordbok

Ordbok for elever i grunnskolen.

Ordboka er den første norsk - samiske skoleordboka. Boka har ca. 7000 oppslagsord. Mange av ordene er nærmere forklart på norsk, slik at boka skal komme bedre til nytte for elever som ikke har samisk som morsmål.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.