Ma bovtsi luvnie

Arbeidshefte.

Dette er arbeidsheftet til Ma bovtsi luvnie. En liten bok med spørsmål og plass til å skrive svarene på. Passer for begynneropplæringa. Illustrasjoner av Inger Seierstad.

Boka finnes også på nord- og lulesamisk med tilhørende lesebøker.