Má ælon

Arbeidshefte.

I arbeidsheftet finnes det illustrasjoner og arbeidsoppgaver om temaer i leseboka, Má ælon. Passer for begynneropplæringa. Illustrasjoner av Inger Seierstad.

Boka finnes også på nord- og sørsamisk med tilhørende lesebøker.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)